Współpraca

Dla realizacji swoich celów, Fundacja Rozwoju Pediatrii współpracuje z innymi podmiotami w ramach prowadzonych wspólnie projektów, wymiany doświadczeń, współtworzenia kampanii informacyjnych.
Poniżej działania, w których Fundacja bierze udział:

Zaszczep się wiedzą