PJNZ

Fundacja od 10 lat organizuje corocznie konferencję dla studentów i młodych lekarzy pod nazwą „Pediatria Jakiej Nie Znacie”, na której poruszane są tematy w niewystarczającym stopniu poruszanie w trakcie studiów medycznych.

www.pjnz.pl