Klinika Pediatrii

Od początku swojej działalności Fundacja Rozwoju Pediatrii była ściśle związana z Kliniką Pediatrii CMKP oraz Klinicznym Oddziałem Pediatrycznym Szpitala Bielańskiego. Wspólnie z pracownikami Kliniki i Oddziału prowadzono działania wynikające ze statutu Fundacji, organizując szkolenia, konferencje naukowe. Środki pozyskiwane z darowizn oraz odpisów jednego procenta podatku dochodowego przeznaczane są na finansowanie zakupów sprzętu służącego leczeniu oraz poprawie warunków hospitalizacji dzieci i ich rodziców, finansowanie szkoleń dla personelu medycznego, wydawnictw fachowych.

Lista działań Fundacji w ramach projektu:

 • Zakupy sprzętu medycznego
  • Nowoczesny kardiomonitor do prowadzenia stałej kontroli parametrów życiowych hospitalizowanych pacjentów.
  • Ciśnieniomierze manualne Welch Allyn z wymiennymi mankietami dla pacjentów w różnym wieku.
  • Waga niemowlęca Seca do pokoju badań w SOR Pediatrycznym.
  • Bezdotykowe termometry ThermoFocus, umożliwiające szybki i dokładny pomiar temperatury hospitalizowanych pacjentów.
  • Urządzenie firmy Orion pozwalające na szybki pomiar stężenia CRP (w ciągu kilku minut) z kilku kropli krwi – aparat był użytkowany w SOR Pediatrycznym
 • Zakupy wyposażenia Oddziału
  • Zakup rozkładanych foteli dla rodziców przebywających z hospitalizowanymi dziećmi (02-2019).
 • Finansowanie szkoleń dla personelu medycznego