Fundacja Rozwoju Pediatrii ściśle współpracuje z Klinicznym Oddziałem Pediatrycznym (Kliniką Pediatrii CMKP) w Szpitalu Bielańskim. Wspólnie organizujemy szkolenia i konferencje dla lekarzy. Fundacja finansuje szkolenia dla lekarzy i pielęgniarek oraz zakup wydawnictw fachowych i prenumeraty międzynarodowych czasopism pediatrycznych.

Fundacja gromadzi również środki na zakup sprzętu medycznego oraz wyposażenia dla Kliniki, w celu poprawy warunków leczenia i pobytu w Oddziale.
Wpłaty z dopiskiem „KLINIKA PEDIATRII” zostaną w całości przeznaczone na potrzeby Kliniki Pediatrii. Zakupiony sprzęt i wyposażenie są przekazywane w drodze darowizny na Kliniczny Oddział Pediatryczny Szpitala Bielańskiego.

Zakupy sfinansowane ze środków Fundacji w kolejnych latach:

2018

 • Fotele rozkładane dla rodziców/opiekunów przebywających przy hospitalizowanych dzieciach. Zakup został sfinansowany ze środków pozyskanych od Sławomira Zapały w związku z wygraną w programie „Twoja twarz brzmi znajomo„, organizowanym przez Polsat.

2016

 • Pulsoksymetry pediatryczne Oxy-5 (małe przenośne pulsoksymetry do pomiaru saturacji, czyli wysycenia krwi tlenem, u dzieci przebywających w szpitalu z powodu infekcji układu oddechowego)
 • Urządzenie Veritor System Reader (czytnik do wykonywania szybkich testów w kierunku RSV i grypy u dzieci hospitalizowanych)

2015

 • Ciśnieniomierze manualne Welch Allyn DS 66 (z wymiennymi mankietami pozwalającymi na pomiar ciśnienia nawet u małych niemowląt)
 • Nebulizatory Medel Family Plus (do podawania leków wziewnych)
 • Termometry ThermoFlash Evolution LX-26 (zaawansowany i dokładny termometr do bezdotykowego mierzenia temperatury)
 • Urządzenie Orion Diagnostica (do wykonywania oznaczenia stężenia CRP z kilku kropli krwi włośniczkowej w ciągu kilku minut)

2014

 • Pulsoksymetry Massimo RAD-8 Horizontal (profesjonalne pulsoksymetry wraz z wyposażeniem dodatkowym – czujnikami dla dzieci w różnym wieku)

2013

 • Kardiomonitor SureSigns VM6 firmy Philips Medical System wraz z akcesoriami wymaganymi do pracy w oddziale pediatrycznym
 • Lampa do fotostymulacji (używana przy wykonywaniu badań EEG)

2012

 • Pulsoksymetr przenośny MD 300 C

2011

 • Fotel do pobierania krwi firmy Quirumed
 • Waga niemowlęca ze wzrostomierzem firmy SECA
 • Ciśnieniomierz z wymiennymi mankietami firmy Wellch Allyn