Fundacja Rozwoju Pediatrii  
  Jesteśmy w trakcie przywracania strony po ataku hakerów. Wkrótce pojawi się nowa wersja.  
 

Celem powstania Fundacji jest działalność w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej, która jest realizowania poprzez wspieranie wszelkich działań służących rozwojowi pediatrii, świadczenie pomocy dzieciom chorym, w szczególności dzieciom hospitalizowanym oraz prowadzenie i wspieranie programów profilaktycznych dla dzieci zdrowych i ich rodziców.

 
 

 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 

1.     Prowadzenie działań edukacyjnych służących profilaktyce zdrowia dzieci poprzez pomoc finansową w realizacji działań profilaktycznych, a w szczególności:

-       programów profilaktycznych kierowanych do określonych grup dzieci,

-       szkoleń dla rodziców,

-       szkoleń dla lekarzy, pielęgniarek, pedagogów i wszystkich innych osób, od których zależy zdrowie dzieci,

-       druku poradników i innych materiałów medycznych służących poprawie opieki nad dzieckiem.

2.     Wspieranie finansowe wybranych oddziałów dziecięcych:

-       przekazywanie środków finansowych i rzeczowych na remonty i rozbudowę,

-       finansowanie zakupu urządzeń służących poprawie warunków, jakości oraz skuteczności leczenia dzieci.

3.     Prowadzenia wszechstronnej działalności w zakresie ochrony zdrowia dzieci, w tym wspierania i prowadzenia inicjatyw o charakterze prozdrowotnym i edukacyjnym.

4.     Prowadzenie akcji informacyjnych dotyczących roli opieki pediatrycznej.

5.     W uzasadnionych przypadkach i w miarę dostępnych środków po spełnieniu podstawowych zadań Fundacja może udzielać pomocy dzieciom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej i materialnej.

 
     
  fundacja@pediatria.waw.pl