Adres siedziby Fundacji (adres korespondencyjny):
ul. Powstańców Śląskich 106B m. 10
01-466 Warszawa

e-mail (preferowana forma kontaktu):
fundacja@pediatria.waw.pl

telefon:
Prezes Fundacji – lek. Piotr Hartmann – 503-122-555 (numer prywatny)

UWAGA! Fundacja nie posiada na chwilę obecną lokalu do przyjmowania klientów.