Projekty

Fundacja Rozwoju Pediatrii prowadzi różnorodne działania zgodnie z celami swojej działalności. Podejmowane aktywności służą zdrowiu dzieci w różny sposób. Zachęcamy do zapoznania się z opisami naszych projektów.