PPWR

Fundacja Rozwoju Pediatrii bierze aktywny udział w systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Przemoc w rodzinie wywiera ogromny wpływ na rozwój, bezpieczeństwo i zdrowie dzieci w nich przebywających. Nawet jeżeli przemoc nie dotyczy bezpośrednio dziecka, to stając się świadkiem nieprawidłowych relacji i zachowań w rodzinie, doświadcza jej w sposób pośredni.

Działania podejmowane przez Fundację w ramach projektu.

  • Prezes Fundacji Rozwoju Pediatrii jest od 2011 roku Przewodniczącym Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy (działania prowadzone społecznie, bez wynagrodzenia) www.ppwr.waw.pl
  • Fundacja częściowo finansowała działania edukacyjne w temacie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie prowadzone wśród lekarzy w różnych miastach w całej Polsce
  • Fundacja wspierała przeprowadzenie ankiet wśród lekarzy, oceniających ich wiedzę i przekonania na temat przemocy w rodzinie