OPP

Fundacja Rozwoju Pediatrii od 2011 roku posiada status Organizacji Pożytku Publicznego. Oznacza to, że może pozyskiwać środki na finasowanie swojej działalności statutowej z odpisów 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

Aby przekazać 1% podatku na naszą fundację, należy w rozliczeniu podatkowym wpisać numer KRS 000315450. Można również wybrać cel szczegółowy – jeden z prowadzonych przez Fundację projektów.

Status OPP powoduje również, że darowizny przekazane na rzecz Fundacji przez osoby fizyczne oraz osobowości prawne (np. firmy) mogą być odliczone od dochodu.