W dniu 22-03-2011 Fundacja Rozwoju Pediatrii została wpisana do rejestru Organizacji Pożytku Publicznego. Oznacza to, że istnieje możliwości przekazywania 1 procenta swojego podatku dochodowego na działalność Fundacji.

Aby przekazać 1% na Fundację Rozwoju Pediatrii należy w formularzu PIT wpisać numer KRS 0000315450. Można również wskazać szczegółowy cel, na który mają być przeznaczone przekazane środki.

Dodatkowo istnieje możliwości przekazania darowizny na Fundację Rozwoju Pediatrii, której wysokość (nie przekraczającą 6% uzyskanego dochodu dla osób fizycznych oraz 10% uzyskanego dochodu dla osób prawnych) można odliczyć od uzyskanego dochodu. Dla udokumentowania darowizny wystarczy dowód wpłaty (np. potwierdzenie wykonania przelewu).

Darowizny można przekazywać bezpośrednio na rachunki bankowe Fundacji:

1. Raiffeisen Polbank (główny rachunek bankowy)
pod numerem 02 2340 0009 0120 2500 0000 0010
2. mBank (pomocniczy rachunek bankowy)
pod numerem 69 1140 2004 0000 3802 7508 0544