Pediatria Dziekanów

Od 2018 roku Fundacja Rozwoju Pediatrii rozszerzyła zasięg na Kliniczny Oddział Pediatrii w Szpitalu im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym. Środki pozyskiwane z darowizn oraz odpisów jednego procenta podatku dochodowego przeznaczane są na finansowanie zakupów sprzętu służącego leczeniu oraz poprawie warunków hospitalizacji dzieci i ich rodziców, finansowanie szkoleń dla personelu medycznego.

Lista działań Fundacji w ramach projektu:

  • Zakupy sprzętu medycznego
    • 2020-11: Pulsoksymetry napalcowe w technologii Massimo. Zakup sfinansowany dzięki darowiźnie dokonanej przez firmę Inter Cars.
    • 2020-10: Bezdotykowe termometry ThermoFocus, umożliwiające szybki i dokładny pomiar temperatury hospitalizowanych pacjentów. Zakup ze środków pozyskanych z jednego procenta podatku dochodowego.
  • Zakupy wyposażenia Oddziału
    • 2020-04: Pojemniki dla drobny sprzęt medyczny, używany przy udzielaniu świadczeń medycznych pacjentom – ułatwia to zachowanie zasad higieny w trakcie trwającej epidemii. Zakup został sfinansowany z darowizny dokonanej przez osobę fizyczną.