Fundacja aktywnie uczestniczy w propagowaniu wiedzy na temat zapobiegania przemocy w rodzinie i krzywdzeniu dzieci wśród pracowników Ochrony Zdrowia.
W celu ułatwienia realizacji zadań wynikających z obowiązujących przepisów ukazało się już kilka publikacji na ten temat. Dodatkowo Fundacja rozpowszechnia formularze „Niebieska Karta” wśród pracowników Ochrony Zdrowia na licznych kursach i konferencjach medycznych.

Prezes Fundacji bierze aktywny udział w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy od jego powstania w październiku 2011 roku, pełniąc funkcję Przewodniczącego Zespołu.