Pacjenci

Fundacja Rozwoju Pediatrii, poza działaniami skierowanymi do ogółu pacjentów pediatrycznych oraz ich szczególnych grup, wspiera również pojedyncze osoby (dzieci) dotknięte ciężkimi schorzeniami, wymagające kosztownych zabiegów, rehabilitacji, zakupu sprzętów.

Środki przekazane w darowiźnie na konto Fundacji oraz w ramach odpisu 1% podatku dochodowego przekazywane są bezpośrednio pacjentom. Fundacja nie pobiera opłat. Oczekujemy jednak udowodnienia ponoszenia konkretnych wydatków oraz wglądu w sytuację zdrowotną dziecka (karty informacyjne, faktury, opinie specjalistów).

Dzieci obejmowane pomocą Fundacji:

.

Zygmunt Hoffmann