Szkolenia dla rodziców i opiekunów dzieci były prowadzone od 2010 do 2017 roku we współpracy ze stowarzyszeniem „Mamy Czas”. Na cyklicznych spotkaniach rodzice i opiekunowie dzieci mogli się dowiedzieć się jak pielęgnować dziecko, jak chronić je przed chorobami oraz co należy robić kiedy jednak zachoruje. Omawiane były tematy budzące najwięcej wątpliwości.

Obecnie poszukujemy nowej formuły prowadzenia spotkań.