W swojej działalności Fundacja Rozwoju Pediatrii współpracuje z różnymi instytucjami oraz organizacjami oraz uczestniczy w koalicjach i akcjach, których cele są zbieżne z celami działania Fundacji:

Kliniczny Oddział Pediatryczny w Szpitalu Bielańskim w Warszawie

 Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego

 Studenckie Koło Naukowe Przy Klinice Pediatrii CMKP w Szpitalu Bielańskim

 Studenckie Towarzystwo Naukowe Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

 Polska Koalicja Na Rzecz Walki z Rakiem Szyjki Macicy

 Akcja Zaszczep się Wiedzą