Fundacja w ramach swoich działań statutowych wspiera również konkretnych pacjentów (dzieci).

Pośredniczymy w zakupie sprzętu medycznego i testów diagnostycznych za środki pozyskane zarówno z darowizn celowych jak i z wpłat 1% podatku dochodowego.

W formularzu PIT w polu Numer KRS należy wpisać 0000315450. Proszę również pamiętać o wypełnieniu pola Cel szczegółowy 1%, podając dane dziecka.

Przykład wypełnienia poniżej (kliknij aby powiększyć):

Wykaz dzieci-pacjentów objętych pomocą Fundacji

Hoffmann Zygmunt